Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.
Audiovisuele dienstverlening, webdesign, film, animatie & all round design.

Schenken op papier

Schenken op papier

Door een schenking op papier bespaart u erfbelasting voor uw erfgenamen. Daarnaast kan het gunstig uitpakken voor de inkomstenbelasting en betaalt u wellicht minder zorg bijdrage als u in een AWBZ instelling terecht komt.Als u schenkt op papier legt u bij de notaris vast dat u de begunstigde een bedrag schuldig bent. Het geld wordt dus niet overgemaakt en blijft onder voorwaarden bij u, de schenker. De begunstigde kan het geld pas opeisen als de schenker(s) komt/komen te overlijden. Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt. Het zit geld zit bijvoorbeeld vast in beleggingen of onroerend goed of andere zaken die niet direct contant te maken zijn.

www.schenkenoppapier.nl